За събитието

От 11 до 13 ноември в София ще се проведе Първата международна конференция “Аутизмът не е присъда!“, по време на която световно признати експерти ще представят информация за аутизма, базирана на най-новите международни проучвания и постижения в тази област. Форумът има за цел освен да даде актуална информация по темата, но и да очертае стъпките за изграждането на по-пълноценни личности от хората с аутизъм от всички възрасти. Конференцията, чийто организатор е сдружение „Аутизтъм днес“,  ще бъде разделена на две части: лекционна и практическа. В планираните работни сесии с фокус към различни теми, свързани с подобряването качеството на живот на хората от аутистичния спектър, ще се обсъдят нови знания и опит в сферата, ще се коментират предизвикателствата пред тези хора както в социалните сфери, така и в научните, ще се дадат конкретни примери как трудностите да бъдат преодолени.

Конференцията, чийто организатор е сдружение „Аутизтъм днес“, ще бъде разделена на две части: лекционна и практическа. В планираните работни сесии с фокус към различни теми, свързани с подобряването качеството на живот на хората от аутистичния спектър, ще се обсъдят нови знания и опит в сферата, ще се коментират предизвикателствата пред тези хора както в социалните сфери, така и в научните, ще се дадат конкретни примери как трудностите да бъдат преодолени.
Широкият спектър от теми, които конференцията ще засегне, я прави  изключително полезна както за специалисти в областта – психолози, логопеди, специални педагози, терапевти, лекари, хора, ангажирани в научните изследвания в областта, така и за учители, родители и други засегнати от проблема.

 Част от обсъжданите теми ще включват:

 • Достъп до образование
 • Диагностика и оценка
 • Наемане на работа
 • Заобикаляща среда
 • Опит или подкрепа за семейството и заинтересованите страни
 • Пол и сексуалност
 • Включване и живот в общността
 • Език и комуникация
 • Душевно здраве
 • Невронна основа на аутизма
 • Невроразвитие (припокриване и съвместни условия)
 • Нови технологии и аутизъм
 • Физическо здраве
 • Научни изследвания и етика
Входът за трите дни от конференцията при ранно записване е 140 евро, а след 20 октомври – 180 евро, левовата равностойност се изчислява по курса на БНБ за деня.
Билетите за конференцията можете да закупите по банков път, а на място може да бъде издадена и фактура: 

Сдружение „Аутизъм днес“
Райфайзенбанк България ЕАД
SWIFT BIC код: RZBBBGSF
Разплащателна сметка в лева:
IBAN BG13RZBB91551009473794