Какво научиха участниците в конференцията „Аутизмът не е присъда!“?

18.11.2019

Какво научиха участниците в конференцията „Аутизмът не е присъда!“?

Коя беше най-интересната информация, която научиха участниците в Първата международна конференция „Аутизмът не е присъда!“, разказват Генади Цанков, логопед и поведенчески терапевт в Център по приложен поведенчески анализ – София и Десислава Димитрова, поведенчески анализатор в Център по приложен поведенчески анализ – Плевен.